Fórum schematerapie 2022

Je naším potěšením oznámit Vám všem, že První Institut Schematerapie Česka a Slovenska (PISČS) od ledna 2022 otevírá ucelenou sérii edukativních a diskusních webinářů určenou pro absolventky a absolventy základního výcviku ve schematerapii.

Cíl: cílem tohoto fóra bude rozšiřování poznatků o klíčových tématech schematerapie, sdílení zkušeností a brainstormingová práce s obtížnými klienty. Dalším cílem je poznávání, napojení se a vytvoření komunity českých a slovenských schematerapeutů či adeptů schematerapie.

Obsah: témata, které jsme pro vás předběžně připravili jsou: základní emoční potřeby a jejich naplňování, specifika práce s jednotlivými schématy a módy, problematika emoční regulace, práce s traumatem, disociací, přesahy schematerapie a jiných psychoterapeutických přístupů jako je terapie zaměřená na emoce (EFT), terapie soucitem (CFT), apod. Okruhy témat nejsou striktně dané a budou se vybírat i podle potřeb a návrhů frekventantů.

Struktura webináře: po krátkém teoretickém úvodu bude následovat diskuse k probranému tématu, poté diskuse nad kazuistikami účastníků, zaměřená na konceptualizaci případu, alternativy terapeutického postupu v jednotlivých fázích terapie a možnosti řešení problematických situací, které v terapii mohou nastat.

Odborná garantka webináře: MUDr. Beata Pašková

Lektoři:
MUDr. Beata Pašková, ředitelka PISČS, trenérka a supervizorka schematerapie
MUDr. Milan Drozd, akreditovaný schematerapeut a absolvent PISČS

Kdy: Jedná se o 10 setkání 1 x měsíčně s výjimkou července a prosince každé třetí úterý v měsíci v rozsahu 90 minut od 16.00 do 17:30 hod. (18.1., 15.2., 15.3., 19.4., 17.5., 21.6., 16.8., 20.9., 18.10., 15.11.)
Kde: virtuální prostředí Zoom
Cena: za 10 setkání: 5000 Kč bez DPH (6050 Kč s DPH) - bohužel webináře nelze kupovat jednotlivě
Tento výcvik je již plně obsazen.

O dalších seminářích Vás budeme moc rádi informovat, tak nám na sebe nechte kontakt. Budete mezi prvními, kdo se o nich dozví.

Přeji hezký den.
Beata Pašková