Přehled podmínek pro získání akreditace v individuální schematerapii

Od roku 2018 ISST stanovuje tyto podmínky pro získání akreditace v individuální schematerapii:

 1. Ukončené studium v oboru psychologie, medicíny, sociální práce, psychiatrické zdravotní sestry, speciální pedagogiky.
 2. Pro jiné zájemce je podmínkou jiný ukončený akreditovaný výcvik, aktivní praxe a zkušenost v oboru psychoterapie.
 3. Absolvování teoretické části v plném rozsahu.
 4. Naplnění stanovených supervizních hodin.
 5. Dostačený rating audionahrávek ze sezení s klientem.
 6. Ukončení výcviku ve stanoveném časovém rozmezí. V případě vážných okolností může ISST udělit výjimku.

 

Vysvětlení rozdílu mezi standardní a pokročilou akreditací

1. Standardní mezinárodní certifikát opravňuje držitele provozovat schematerapii, participovat ve studiích a pod supervizí terapeuta s certifikátem „Trenér –Supervizor“, rovněž cvičit a vést supervize pro jiné terapeuty v rámci výcviku. Není oprávněn vést výcvik, rating (hodnotit nahrávky) sezení a poskytovat supervizi při vedení obtížných případů.

2. Pokročilý mezinárodní certifikát opravňuje držitele provozovat schematerapii, participovat ve studiích, požádat o Certifikát „Trenér - -Supervizor – Rater“ a také vést vlastní výcvikový program po 3 letech praxe v schematerapii.

Přehled požadavků pro akreditaci v individuální schematerapii

Požadavek

Standardní akreditace

Pokročilá akreditace

Výuka teorie

25 hodin

25 hodin

Praktický nácvik ve dvojicích pod vedením supervizorů

15 hodin

15 hodin

Supervize individuální

20 supervizních hodin

(50-60 minut)

(Individuální nebo přepočet skupinových - viz níže)

40 supervizních hodin

(50-60 minut)

(Individuální nebo přepočet skupinových - viz níže)

Vlastní terapie jako součást supervize

Velmi doporučena, minimum 3 hodiny z 20 supervizních hodin

Velmi doporučena, minimum 6 hodin ze 40 supervizních hodin

Minimální počet klientů a indikace

Minimum 2 klienti, 25 hodin terapie s každým. 1 klient s poruchou osobnosti nebo výraznými rysy poruchy osobnosti, 2. klient vhodný pro práci se schéma mody. 

Minimum 4 klienti, 25 hodin terapie s každým. 1 klient s poruchou osobnosti nebo výraznými rysy poruchy osobnosti, ostatní klienti vhodní pro práci se schéma mody.  Požadovaná demonstrace a kompetence při práci se zvládacími (coping) mody  -hyperkompenzace, vyhýbání, podrobení.

Minimální počet sezení (minimum 45)

80 sezení

160 sezení

Trvání supervize

1 rok

1 rok

Počet audio či video záznamů sezení, hodnocených systémem STCRS

1 sezení, minimální skóre 4.0 a 1 kompletní konceptualizace případu

2 sezení, minimální skóre 4.5 a 2 kompletní konceptualizace případu

 

 

Obsah výcvikového programu - podrobné curriculum 25 didaktických hodin

1. Teoretický koncept a konceptualizace případu

1.1 Teorie a koncept schematerapie

 • Schéma a modus, zvládací (coping) styly - definice a rozdíly
 • Hodnocení (assessment): včetně interview, práce v imaginaci a dotazníků
 • Základní potřeby dítěte (core childhood needs)
 • Vliv temperamentových faktorů osobnosti

1.2 Formulace terapeutického postupu a konceptualizace případu

 • Cíle terapie z pohledu   schémat a schéma modů
 • Konceptualizace případu z pohledu schémat a schéma modů

2. Terapeutický vztah

 • Limitované rodičovství (limited reparenting)
 • Empatická konfrontace (empathic confrontation)
 • Vymezení hranic (limit setting)
 • Práce s vlastními schématy: překonávání obtíží při aktivaci schémat terapeuta s určitými typy klientů
 • Sebe-otevření (self-disclosure)

3.  Techniky schematerapie

3.1 Kognitivní techniky

 • Deníky
 • Pomocné kartičky (flashcards)

3.2 Zážitkové techniky - práce v imaginaci

 • Způsoby využití imaginativních technik včetně imaginace s přepsaným koncem ( imagery re-scripting)
 • Propojení schémat a modů s ranými zkušenostmi z dětství
 • Limitované rodičovství s dětskými mody, zejména s modem zraněného dítěte a rozzlobeného dítěte

3.3  Zážitkové techniky – dialog mezi mody a hraní rolí 

 • ST dialogy s jednotlivými schématy a mody
 • Empatická konfrontace/vymezení hranic pro maladaptivní zvládací (coping) mody
 • Konfrontace a vymezení hranic pro mody trestající a náročný rodič
 • Hraní rolí

3.4 Domácí úkoly a behaviorální strategie

4. Schematerapie pro specifické skupiny klientů

4.1 Poruchy osobnosti

 • Emočně nestabilní PO / Hraniční porucha
 • Cluster C poruchy osobnosti
 • Narcistická porucha osobnosti

4.2 Využití schematerapie u jiných poruch a problémů

 • Chronické úzkostné poruchy tzv. jádrové neurotické stavy
 • Depresivní stavy včetně dysthymie
 • Poruchy příjmu potravy
 • Forenzní případy
 • Párová terapie

Kontakt

První Institut Schematerapie České republiky a Slovenska,

Terapie osobnosti s.r.o.

Korunní 2569/108, Vinohrady
101 00 Praha 10

info@schematerapie.cz

MUDr. Beata Pašková
ředitelka Institutu
ISST certifikát tréner - supervizor
+420 722 944 817
Alžběta Havlová
koordinátorka Institutu
+420 725 662 592
Joan Farrell, Ph.D.
externí lektorka
ISST certifikát tréner - supervizor
Ida Shaw, MA
externí lektorka
ISST certifikát tréner - supervizor
Mgr. Stanislava Šaffová
lektorka Institutu
ISST pokročilý certifikát v ST
PhDr. Viera Páleníková
členka Institutu
Nicola Kenney, MSW
externí pracovnice

První Institut Schematerapie České republiky a Slovenska je akreditovaný mezinárodní společností pro schematerapii