Nejbližší akce
Coronavirus update !

Vážení a milí, jsme si vědomi možného dopadu probíhající pandemie na plánované worshopy a výcviky.

1. modul výcviku v individuální ST na Slovensku je zrušen a posunut z dubna na září.

Ida Shaw zatím nezrušila cestu do Evropy a červnový výcvik v dětské schematerapii se zatím předpokládá stejně jako i individuální výcvik v Praze v červnu ve stejných termínech. O vývoji situace budeme informovat.
PRVÝ VÝCVIK V INDIVIDUÁLNEJ SCHÉMATERAPII NA SLOVENSKU vedený v slovenskom jazyku, Modul I - Základné prístupy v schématerapii
3.-5.9.2020 (Bratislava, Slovensko)
ISST AKREDITOVANÝ VÝCVIK INDIVIDUÁLNÍ SCHEMATERAPIE, Modul I - Základní přístupy v schematerapii
10.-12.9.2020 (Praha, Česká republika)
ISST AKREDITOVANÝ VÝCVIK INDIVIDUÁLNÍ SCHEMATERAPIE, Modul II – Nad rámec základů
jar 2021 (termín upřesníme) (Praha, Česká republika)
PRVÝ VÝCVIK V INDIVIDUÁLNEJ SCHÉMATERAPII NA SLOVENSKU vedený v slovenskom jazyku, Modul II – Nad rámec základov
jar 2021 (termín upresníme) (Bratislava, Slovensko)

První Institut Schematerapie České republiky a Slovenska

byl založen MUDr. Beátou Paškovou v prosinci 2018 na základě jejího dlouhodobého zájmu a nadšení pro schematerapii. Má jediný cíl a to zavést do českých a slovenských zemí tento  progresivní psychoterapeutický směr, který vykazuje výraznou účinnost dokumentovanou vědeckou evidencí v  řadě závažných indikací, včetně poruch osobností.

Milí přátelé, vážení kolegové,

Jmenuji se Beata Pašková. Těší mě.

Ráda bych zde s vámi sdílela některé své myšlenky a motivy, které mě vedly k založení Prvního Institutu Schematerapie České republiky a Slovenska (PISČS) a k mému zájmu o schematerapii vůbec.

Má dlouhodobá práce s klienty s poruchami osobnosti v Čechách (PCP) , ale zejména v UK ( Priory Hospital London, Cygnet Health Care UK, Fulbourn Hospital Cambridge, Personality Service Camden and Islington London), několikaleté studium schematerapie i sebezkušenost vyústily v hlubokou důvěru a přesvědčení, že se jedná o mimořádně efektivní přístup při léčbě řady stavů, které jinak neodpovídají na dnes běžně dostupné psychoterapeutické a farmakologické léčebné postupy. Jedná se nejenom o léčbu poruch osobnosti, především pak o emočně nestabilní, resp. hraniční poruchu a vážných následků psychologických traumat, ale i o léčbu chronických úzkostných a neurotických stavů (především tzv. „jádrových“), protrahovaných depresivních stavů vč. dysthymie a dalších.

Co je schematerapie

Schematerapie je poměrně nový integrativní psychoterapeutický směr zaměřený na léčbu komplexních a chronických  osobnostních problémů, zejména poruch osobností, ale i chronických depresivních stavů a komplexních traumat. V poslední době se zaměřuje i na intervence v oblasti poruch příjmu potravy, v párové terapii či ve forensní psychologii.

Kontakt

První Institut Schematerapie České republiky a Slovenska,

Terapie osobnosti s.r.o.

Korunní 2569/108, Vinohrady
101 00 Praha 10

info@schematerapie.cz

MUDr. Beata Pašková
ředitelka Institutu
ISST certifikát tréner - supervizor
+420 722 944 817
Alžběta Havlová
koordinátorka Institutu
+420 725 662 592
Joan Farrell, Ph.D.
externí lektorka
ISST certifikát tréner - supervizor
Ida Shaw, MA
externí lektorka
ISST certifikát tréner - supervizor
Mgr. Stanislava Šaffová
lektorka Institutu
ISST pokročilý certifikát v ST
PhDr. Viera Páleníková
členka Institutu
Nicola Kenney, MSW
externí pracovnice

První Institut Schematerapie České republiky a Slovenska je akreditovaný mezinárodní společností pro schematerapii