První setkání 11. - 13. duben 2019

PRAHA - Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany

První setkání bude zároveň i slavnostním otevřením Institutu schematerapie Praha. Bude naší ctí na něm přivítat spoluzakladatelky schematerapie Joan Farrell a Idu Shaw (zobrazit životopisy), které povedou program všech prvních tří dnů společně s Beatou Paškovou.

Program je sestaven z jednodenního workshopu Úvod do schematerapie. Další dva dny budou věnované zahájení výcviků, jak v individuální, tak skupinové schematerapii.

11.04.2019
Úvod do schematerapie - workshop

Tento jednodenní workshop je určen pro všechny zájemce pracující v oblasti duševního zdraví a příbuzných profesí, kteří se chtějí dozvědět  více o schematerapii. Není vázán na výcvikový program v individuální schematerapii, ale jeho absolvování je velmi doporučeno, jelikož poskytne jasný přehled o celé schematerapii a obeznámí vás s českou terminologií schematerapie, stále živým subjektem, do kterého budete mít možnost kreativně vstoupit. Tento den rovněž naplní  6 z 12ti hodin, požadovaných pro  výcvik ve skupinové schematerapii.

12.04.2019
Zahájení výcviku v individuální schematerapii

První den teoretické části výcviku v individuální schematerapii. Tento první den pokryje 5 didaktických a 2 nácvikové hodiny požadované pro ISST akreditace (viz podmínky pro akreditaci). Výcvik bude rozdělen na 3 části. Druhá část – 2 dny – proběhne 25.-26. května 2019. Třetí část v říjnu 2019 (datum bude upřesněno). Tento den rovněž naplní dalších 6 z 12ti hodin, požadovaných pro  výcvik ve skupinové schematerapii.

 

13.04.2019
Zahájení výcviku v skupinové schematerapii

První den teoretické části výcviku ve skupinové schematerapii. Tento první den pokryje 4 didaktické a 2 nácvikové hodiny požadované pro ISST akreditaci (viz podmínky pro akreditaci). Druhá část výcviku proběhne 12.-14. září 2019.