PRVÝ VÝCVIK V INDIVIDUÁLNEJ SCHÉMATERAPII NA SLOVENSKU vedený v slovenskom jazyku, Modul I - Základné prístupy v schématerapii

3.-5.9.2020, Bratislava, Slovensko
predstaví základný teoretický model schématerapie, vyšetrenie a konceptualizáciu prípadu, transdiagnostický prístup, úlohu terapeutického vzťahu v ST a základné techniky schématerapie - kognítivne, behaviorálne a experienciálne.
 
Výcvik povedú MUDr. Beáta Pašková a Mgr. Stanislava Šaffová, 
Maximálny počet účastníkov: 40
Následná supervízia v slovenčine bude zabezpečená online.

 

03.09.2020 - 05.09.2020
Výcvik v individuálnej schématerapii, Modul I - Základné prístupy v schématerapii
Lektoři: MUDr. Beáta Pašková, Mgr. Stanislava Šaffová

ISST AKREDITOVANÝ VÝCVIK INDIVIDUÁLNÍ SCHEMATERAPIE, Modul I - Základní přístupy v schematerapii

10.-12.9.2020, Praha, Česká republika
obeznámí frekventanty se základním teoretickým modelem, vyšetřením, konceptualizaci případu, transdiagnostickým přístupem, představí roli terapeutického vztahu v ST a základní techniky - kognitivní, behaviorální a experienciální.
 
Pro velký zájem otevíráme druhý běh výcviků v individuální schematerapii.
 
Výcvik povede MUDr. Beáta Pašková, psychiatrička a psychoterapeutka, zakladatelka Institutu, certifikovaná ISST akreditovaná lektorka a supervizorka pro schematerapii a ISST regionální koordinátorka certifikací v ST pro Česko a Slovensko. Výcvik bude veden v češtině.
10.09.2020 - 12.09.2020
VÝCVIK INDIVIDUÁLNÍ SCHEMATERAPIE, Modul I - Základní přístupy v schematerapii
Lektoři: MUDr. Beáta Pašková

ISST AKREDITOVANÝ VÝCVIK INDIVIDUÁLNÍ SCHEMATERAPIE, Modul II – Nad rámec základů

jar 2021 (termín upřesníme), Praha, Česká republika
rozšiřuje a prohlubuje poznatky získané v modulu 1 a zaměřuje se na aplikaci technik u komplikovanějších pacientů.
 
Výcvik povede MUDr. Beáta Pašková, psychiatrička a psychoterapeutka zakladatelka Institutu, certifikovaná ISST akreditovaná lektorka a supervizorka pro schematerapii a ISST regionální koordinátorka certifikací v ST pro Česko a Slovensko. Výcvik bude veden v češtině.
VÝCVIK INDIVIDUÁLNÍ SCHEMATERAPIE, Modul II – Nad rámec základů
Lektoři: MUDr. Beáta Pašková

PRVÝ VÝCVIK V INDIVIDUÁLNEJ SCHÉMATERAPII NA SLOVENSKU vedený v slovenskom jazyku, Modul II – Nad rámec základov

jar 2021 (termín upresníme), Bratislava, Slovensko
Rozširuje a prehlbuje poznatky získané v module I a zameriava sa na aplikáciu techník při zložitejších prípadoch.
 
Výcvik povedú MUDr. Beáta Pašková a Mgr. Stanislava Šaffová
Maximálny počet účastníkov: 40
Následná supervízia v slovenčine bude zabezpečená online.
Výcvik v individuálnej schématerapii, Modul II – Nad rámec základov
Lektoři: MUDr. Beáta Pašková, Mgr. Stanislava Šaffová

Úspěšně za námi

SCHÉMATERAPIE DĚTÍ A ADOLESCENTŮ S IDOU SHAW
ISST akreditovaný výcvik, Modul I

Praha, Česká republika
Výcvik povede Ida Shaw, MA Schema Therapy Institute Midwest – Indianapolis, USA. Ida je jedna ze výrazných autorit světové schematerapie, spoluzakladatelka skupinové a dětské schematerapie, autorka základní literatury v oboru, ředitelka Centra pro léčbu a výzkum Hraniční poruchy osobnosti, Indiana university, hlavní řešitelka multicentrické studie u HPO a supervizorka skupinové a dětské schematerapie s mezinárodní reputací. Výcvik v angličtině bude tlumočen do čestiny. Pro zájemce bez dřívější zkušenosti se schematerapii je povinné zúčastnit se Úvodu do schematerapie 23.5.2020.

ÚVOD DO SCHEMATERAPIE - 1 denní workshop

Psyon – Psychedelická klinika Čistovická 11, Řepy – Praha 6

První Institut schematerapie České republiky a Slovenska srdečně zve na workshop určen všem, kteří:

  • se chtějí dozvědet více o této poměrně nové a velmi slibné psychoterapeutické metodě, účinné i při komplexních a dlouhodobých obtížích, včetně poruch osobnosti,
  • potřebují získat požadovaný teoretický základ pro další výcviky plánované Institutem ve specializovaných oblastech jako je schématerapie dětí a dorostu ( červen 2020), párová schematerapie ( jaro 2021) a pod.
  • zvažují základní výcvik v individuální schematerapii, který je plánovaný na červen 2020 a chtějí udělat dobře informované rozhodnutí

Workshop potrvá 6 hodin a bude kombinovat teorii s ochutnávkou základních technik. V teoretické části si osvojíte výchozí principy a jazyk schematerapie. Při praktických ukázkách metodu limitovaného znovurodičovství, použití imaginace v schematerapii, práce s židlemi apod.

Workshop povede MUDr. Beáta Pašková, psychiatrička a psychoterapeutka , zakladatelka Institutu, ISST akreditovaná lektorka a supervizorka pro schematerapii a regionální koordinátorka certifikací v ST pro Česko a Slovensko. Výcvik bude veden v češtině.

KBT S PRVKY SCHEMATERAPIE - 2 denní workshop

Praha, Česká republika

Prakticky zaměřený workshop na využití některých technik ST při KBT práci.

Workshop povede Mgr. Stanislava Šaffová, slovenská psycholožka a KBT a EMDR psychoterapeutka žijící v Londýně, vedoucí projektu schematerapie a EMDR terapie v IAPT London ,ukončující pokročilou certifikaci v ST, společně s dr. Paškovou ve slovenštině a češtině.

ÚVOD DO SKUPINOVÉ SCHEMATERAPIE s Dr. Joan Farrell & Idou Shaw

PRAHA - Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany
Tento 3 denní výcvik nabízí příležitost učit se skupinovou ST přímo od jejich zakladatelek a autorek dvou zásadních publikací o skupinové ST Joan Farrell a Idy Shaw. Joan & Ida po letošním roce výrazně omezí své zahraniční cesty, takže to může být poslední možnost zúčastnit se úvodního výcviku přímo s nimi u nás v Evropě. Dr. Pašková spolupracuje s Joan a Idou od r. 2013 a absolvovala u nich část svého výcviku.
 
Výcvik bude veden v angličtině s překladem do češtiny. První dva dny výcviku budou věnovány využití ST intervencí ve skupině, včetně mnoha praktických ukázek demonstrovaných Joan & Idou, při kterých budete mít možnost zapojit se při hraní rolí. Třetí den je sebezkušenostní ve skupině vedené Joan & Idou, jak stanovuje ISST pro certifikaci v skupinové ST. Tyto 3 dny naplní požadavek certifikace ISST pro certifikaci na standardní úrovni.
 
Pro ty, kteří se nezúčastnili 1. dne výcviku ve skupinové ST v dubnu 2019 bude možnost absolvovat webinář začátkem září. Přesné datum bude uveřejněno na stránkách Institutu už brzy.

CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK V INDIVIDUÁLNÍ SCHEMATERAPII Modul 2 - Nad rámec základů

PRAHA - Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany
Tento 3 denní výcvikový modul ukončí didaktickou/dyadickou teoretickou složku certifikace ISST pro ty, kteří absolvovali modul 1. Výcvik bude veden v angličtině s překladem do češtiny.
 
Modul 1 opakujeme v dohledné době i na Slovensku, který povede dr. Pašková ve slovenštině.
 
Dr. Pašková mluví plynně česky, slovensky a anglicky. Narodila se v Košicích, vystudovala v Praze a žije v Londýně.

Webinář s Joan Farrell: Úvod do skupinové schematerapie

Webinář (on-line)

Webinář je určen pro všechny se zájmem dozvědět se více o skupinové schematerapii. Je možné ho absolvovat samostatně nebo jako první den teoretické části výcviku v skupinové schematerapii, který bude navazovat 13. - 15. září v Praze. Webinář bude překládán do češtiny.

CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK V INDIVIDUÁLNÍ SCHEMATERAPII Modul 1 - Základy schematerapie

PRAHA - Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany

První setkání 11. - 13. duben 2019

PRAHA - Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany

První setkání proběhlo úspěšně a bylo zároveň i slavnostním otevřením Institutu schematerapie Praha. Bylo naší ctí na něm přivítat spoluzakladatelky schematerapie Joan Farrell a Idu Shaw (zobrazit životopisy).

Program byl sestaven z jednodenního workshopu Úvod do schematerapie. Další dva dny byly věnované zahájení výcviků, jak v individuální, tak skupinové schematerapii.